• KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV

  Kjer se vedno kaj dogaja!

 • Klub tržiških študentov » Neuvrščeni » Razpis za volitve v organe Kluba tržiških študentov
  Objavljeno: 24.9.2018, ktstrzic

  Razpis za volitve v organe Kluba tržiških študentov

  Upravni odbor Kluba tržiških študentov na podlagi 4. člena Pravilnika o volitvah v organe Kluba tržiških študentov, razpisuje kandidacijski postopek za organe Kluba tržiških študentov za obdobje od oktobra 2018 do oktobra 2020.

  Volitve bodo potekali v petek 19.10.2018 ob 17:30 v prostorih Kluba tržiških študentov, na Balosu 4  v Tržiču.

  Kandidati  za organe Kluba tržiških študentov vložijo kandidaturo tako, da jo pošljejo priporočeno po pošti najkasneje do vključno 3. oktobra 2018 (velja datum odpošiljanja, ki ne sme biti kasnejši kot 3. oktober 2018) na naslov: Kluba tržiških študentov, Balos 4, 4290 Tržič, s pripisom »KANDIDATURA – NE ODPIRAJ«.

  Kandidatura mora vsebovati:

  • ime, priimek,
  • mesto za katerega član kandidira,
  • originalno potrdilo o šolanju,
  • naslov stalnega bivališča,
  • kontakte podatke ( telefonsko številko in e-poštni naslov),
  • datum in kraj rojstva,
  • leto včlanitve v Klub,
  • kratko biografijo,
  • podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka,
  •  lastnoročni podpis kandidata

  Razpisana mesta za naslednje organe:

  Upravni odbor:

  • predsednik,
  • podpredsednik,
  • tajnik,
  • blagajnik,
  • član Upravnega odbora.

  Nadzorna komisija (3 mesta) in Disciplinska komisija (3 mesta).

  Volilna komisija bo na svoji seji, ki bo v petek 5.10.2018 pregleda prispele kandidature in preverila, ali so vložene v predpisanem roku ter ali posamezni kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje za kandidiranje. Nepravočasne kandidature komisija s sklepom zavrže.

  Če volilna komisija pri pregledu kandidatur ugotovi, da je posamezna kandidatura nepopolna ali kako drugače nepravilna, zahteva od kandidata dopolnitev vloge v roku 3 dni. V kolikor je vloga tudi po tem roku nepopolna ali nepravilna, volilna komisija kandidaturo zavrže ali zavrne.

  V primeru več kot ene kandidature volilna komisija izžreba vrstni red kandidatov. Volilna komisija o seji vodi zapisnik.

  Uradni dokument: Razpis_volitve_v_Organe_KTŠ

  Mark Perko
  predsednik Kluba tržiških študentov

  © 2011 KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV. Vse pravice pridržane. | Balos 4, 4290 Tržič | ktstrzic@gmail.com


  Za ogled priporočamo Internet Explorer 8+, Firefox 3+, Chrome, zaslon 1024 x 768 ali večji.
  Implementacija: Melom d.o.o. Tržič